Verslagen werkweken obs Noord-Sleen van 1948 tot 1960
van de klassen 4, 5 en 6
Verslag schoolreis 1951 openbare lagerere school Noord-Sleen
Verslag schoolreis 1948 openbare lagere school Noord--Sleen
Verslag schoolreis 1949 openbare lagere school Noord--Sleen
Verslag schoolreis 1954 openbare lagere school Noord-Sleen
Verslag schoolreis 1952 openbare lagerere school Noord-Sleen
Verslag schoolreis 1953 openbare lagerere school Noord-Sleen
Verslag schoolreis 1955 openbare lagerere school Noord-Sleen
Verslag schoolreis 1956 openbare lagerere school Noord-Sleen
Verslag schoolreis 1957 openbare lagerere school Noord-Sleen
Verslag schoolreis 1958 openbare lagerere school Noord-Sleen
Verslag schoolreis 1959 openbare lagerere school Noord-Sleen
Verslag schoolreis 1960 openbare lagerere school Noord-Sleen